Societatea Studenților Stomatologi Iași (SSS Iași) a fost fondată în 1992 și întrunește în prezent peste 400 de studenți ai Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa” din Iași, Romania.

SSS Iaşi este o organizaţie studenţească, democratică, non-profit şi apolitică care are ca scop asigurarea unui cadru adecvat desfăşurării activităţilor de studiu, organizării de manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive, precum şi asigurarea unor condiţii propice pregătirii profesionale atât a membrilor săi, cât şi a celorlaţi studenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară.

Consiliu Director

  • Președinte: Oana-Maria Butnaru

  • Vicepreședinte executiv: Marian-Giorgio Nichitean

  • Vicepreședinte științific: Maria-Oana-Odette Bejan
  • Director departament economic:   –

  • Director departament externe: Larisa-Maria Ungureanu
  • Director departament social: Mihai Hândic
  • Director departament sănătate publică și prevenție oro-dentară: Mariam Elnems
  • Secretar general: Ioana-Arina Onofrei