Skip to main content

InterDentis

Documente Înscriere

InterDentis

Termeni și Condiții

Înscrierea la eveniment

 1. Pentru a se înscrie la evenimentul ‘’Interdentis’’, participanții trebuie să completeze formularul de înscriere care se găsește pe site, cu datele personale corecte. După completarea formularului, aceștia să achiziționeze produsul ”Taxă participare Interdentis”. După achitarea taxei, participanții vor primi pe adresa de e-mail utilizată pentru înregistrare, confirmarea achitării taxei, imediat ce tranzacția a fost procesată de către bancă, validând astfel înscrierea la Simularea Examenului de Rezidențiat
 2. Sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma de înscriere.
 3. Alegând plata online, sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma pusă la dispoziție de Banca Transilvania și îmi asum să citesc paginile de Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate ale sistemului de plată online, fiind separate de aceste clauze.
 4. Înțeleg că lipsa achitării taxei de înscriere atrage după sine invaliditatea înscrierii.
 5. Înțeleg și îmi asum că înscrierea la evenimentul ‘’Interdentis”, organizat de Federația Studenților în Medicină Dentară din România necesită achiziționarea pachetului de înscriere.

Politica de retur și anulare

 1. Înțeleg și îmi asum că, în cazul în care doresc să nu mai particip, taxa de participare nu se va returna. În funcție de prevederile legale în vigoare și de evoluția măsurilor de siguranță împotriva virusului SARS-Cov-2, evenimentul poate fi anulat, situație în care nu putem garanta returnarea integrală. În situații de forță majoră din cauza cărora evenimentul nu poate avea loc, se returnează 20% din taxa de participare. În cazul în care evenimentul se amână, toți participanții înscriși până la acea dată își păstrează locurile pentru viitoare data a evenimentului. 
 2. În cazul în care datele introduse sunt greșite, este răspunderea mea să contactez Organizatorii pentru corectarea acestora. Datele vor putea fi modificate fie la cererea prin email a participantului, înainte de încheierea perioadei de înscriere. Email-ul va fi trimis la adresa contact@fsmdr.ro.

Desfășurarea evenimentului

 1. Înțeleg și îmi asum că prin achitarea taxei mă înscriu la eveniment
 2. Prin înscrierea la eveniment sunt de acord ca materialele media realizate pe parcursul evenimentului să fie folosite cu scop publicitar pe paginile evenimentului (Web, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo) și ale partenerilor, precum și în alte materiale publicitare tipărite sau nu.
 3. Înțeleg și îmi asum să adopt o conduită corespunzătoare naturii și locației evenimentului, fiind conștient că este un eveniment independent și neafiliat cultural, politic sau religios.
 4. Organizatorii nu sunt în niciun fel responsabili pentru orice daune materiale sau fizice/deces produse în cadrul sau pe durata evenimentului. Înțeleg și îmi asum că orice daune materiale sau fizice sunt responsabilitatea participantului și va suporta consecințele, conform legilor în vigoare. Orice daune materiale aduse locațiilor sau materialelor organizatorului aduc după sine obligația de plată a acestora.
 5. Furtul de orice natură nu va fi tolerat. Organizatorii nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru orice furturi săvârșite în locațiile de desfășurare ale evenimentului.
 6. În cazul în care nu se respectă legea, Regulamentul Evenimentului  precum și conduita corespunzătoare evenimentului, Organizatorii au dreptul a revoca accesul la eveniment persoanei în cauză. 
InterDentis

Politica de Confidențialitate

Date generale

Federația Studenților în Medicină Dentară din România, denumită în continuare FSMDR, cu sediul în Splaiul Independenței nr.290, Bl. U1, camera 008, Sector 6, București, înregistrată în Registrul Special-Federații secțiunea I al Tribunalului București sub numărul 4/15.05.2019, cod fisca l41235250, în calitate de co-organizator, respectă dreptul la viață privată al persoanelor, iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora (DCP), le asigură o protecție adecvată.

 

În cadrul raporturilor cu terțe persoane, FSMDR pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact: sediul nostru este situat în Splaiul Indendenței nr. 290, Bl. U1, camera 008, București, e-mail: contact@fsmdr.ro.

 

Această declarație de confidențialitate se referă la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu privire la înscrierea în cadrul proiectului ”INTERDENTIS”, denumit în continuare ”eveniment”, organizat de FSMDR în parteneriat cu asociațiile locale, membre FSMDR:

 • Organizația Studenților Stomatologi Cluj
 • Asociația Studenților Stomatologi Oradea
 • Timisoara Dental Students Association
 • Societatea Studentilor Stomatologi Iasi
 • Liga Studentilor la Medicina Dentara Bucuresti
 • Organizatia Studentilor Dentisti Sibiu
 • Societatea Studentilor Stomatologi Craiova
 • Organizatia Studentilor la Medicina Dentara Targu Mures
 • Asociatia Studentilor Stomatologi Moldova

 

În cazul în care aveți o solicitare privind datele personale, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor personale (DPO – Data Protection Officer):

 

Nume: Brătucu Alberto-Mihai

Adresa: Splaiul Independenței nr.290, Bl. U1, camera 008 

E-mail: presidente@fsmdr.ro.

 

[1]Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este FSMDR.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea (pe orice fel de suport), adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Temeiul legal al prelucrării DCP care se efectuează de către FSMDR:

Următoarele legi cu modificările, completările și reglementările lor ulterioare și subsecvente:

 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016(GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Legea nr.190/2018 privind aplicarea GDPR în România.

Ce sunt datele cu caracter personal (DCP)?

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR) care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018: datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

 

Exemple de date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, centrul universitar de proveniență, facultatea, anul de studiu, media ultimului an universitar. 

 

Website-ul de care dispunem poate include legături către website-uri ale terților, plugin-uri și aplicații. Nu avem control asupra modului în care aceste site-uri ale terților adună, stochează sau distribuie datele cu caracter personal, și prin urmare nu suntem responsabili de politicile acestora de confidențialitate.

 

De fiecare dată când părăsiți website-ul, vă încurajăm să citiți cu atenție Politica de Confidențialitate a fiecărui website pe care îl accesați.

Principii privind prelucrarea DCP

FSMDR se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Ce DCP prelucrăm și în ce scop?

DCP pe care ni le furnizați și pe care le prelucrăm prin intermediul formularelor disponibile pe website-ul fsmdr.ro/interdentis sunt: nume, prenume, inițiala tatălui, adresa de e-mail, cod numeric personal, județ, oraș, universitatea la care sunteți înscriși și date privind condiții medicale.

 

Modalități de colectare a DCP de către FSMDR:

 • e-mail;
 • formular de plată online prin platforma securizată;
 • formular online de înscriere la evenimentul organizat de FSMDR.

 

Scopul prelucrării:

 • comunicarea, informarea, transmiterea de noutăți referitoare la eveniment;
 • soluționarea diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de către persoanele interesate/vizate;
 • pentru a putea participa la eveniment;
 • realizarea unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru încasarea taxelor de înscriere la eveniment);
 • În vederea realizării listelor finale de înscriere a participanților pentru fiecare centru în parte

 

FSMDR mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării DCP, în următoarele scopuri:

 • realizarea de rapoarte/analize;
 • realizarea de informări;
 • publicarea, promovarea, ofertarea activităților;
 • pentru creșterea calității oferite.

Condiţii de legitimitate privind prelucrarea DCP

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare.

 

Acestea vor fi prelucrate de către Consiliul Director al FSMDR, iar după caz, de către Coordonatorul și Organizatorul evenimentului organizat de către FSMDR.

 

Retragerea ulterioară a acordului/consimțământului prelucrării datelor dumneavoastră personale este posibilă oricând pe durata colaborării, având ca efect încetarea operațiunilor specifice, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia.

 

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe toată perioada colaborării cât și ulterioară acesteia, pe o perioadă de cel mult 3 ani de la data încetării colaborării, după care vor fi șterse.

Către cine transmitem DCP?

FSMDR nu va vinde, închiria, sau disemina datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing sau publicitate direcționată. Dorim să vă asigurăm că orice posibilă diseminare a datelor dumneavoastră se va face prin acordul informat al dumneavoastră, precizând clar scopul diseminării acestora, fie înaintea, în timpul, sau ulterior procesului de colectare al datelor. Menționăm că FSMDR va pune la dispoziția asociațiilor membre (enumerate mai sus) toate aceste date strict în scopuri organizatorice. Prin scopuri organizatorice ne referim la: realizarea listei finale cu participanți, posibilitatea comunicării cu participanții, informarea acestora privind toate detaliile proiectului, prezentării programului și a oricărei modificări apărute pe parcurs. 

 

DCP pot fi diseminate către instituțiile abilitate ale statului, conform legii, fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul unor eventuale litigii sau constatării unor fraude.

Care sunt drepturile dumneavoastră

Drepturile dumneavoastră sunt:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 2. Dreptul la rectificare datelor prelucrate
 3. Dreptul la opoziție privind prelucrarea datelor
 4. Dreptul la ștergerea datelor
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării
 6. Dreptul la portabilitatea datelor
 7. Dreptul de a nu fi supus exclusiv prelucrării automate/creare de profiluri
 8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Cum puteți șterge datele dumneavoastră personale?

Datele personale pot fi șterse prin expedierea unui email către contact@fsmdr.ro. Vom înregistra solicitarea dumneavoastră, iar datele vor fi șterse definitiv în maximum 15 zile de la primirea solicitării, cu excepția situației când un temei legal ne obligă să procedăm altfel.

Cum protejăm DCP?

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță – FSMDR depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja DCP prelucrate de noi și a procedat la implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate.

 

FSMDR asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal, utilizând proceduri de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.

 

În situații de încălcare a securității datelor care v-ar putea pune în pericol datele personale ne angajăm să vă informăm prompt despre aceste situații și să luăm măsurile prevăzute de lege.

Contact

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați printr-un e-mail la adresa contact@fsmdr.ro, cu sintagma [NOTIFICARE GDPR] în subiectul e-mailului.

 

De asemenea, ne puteți contacta direct la adresa de e-mail a persoanei responsabile cu respectarea politicii de confidențialitate asupra datelor cu caracter personal din asociație, Radu Ionescu Gabriel (e-mail: trezorier@fsmdr.ro).