Skip to main content

FSMDR » Asociații Membre

Societatea Studenților Stomatologi Craiova

Membru FSMDR

Despre Asociație

SSS Craiova a fost înființată în scopul de a uni studenții și de a le permite schimbul de cunoștințe și experiențe despre medicina dentară la un nivel international, dar și național. De asemenea, SSS Craiova este membru USR (Uniunea Studenților din România), organizație reprezentativă a studenților la nivelul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului. Obiectivele SSS Craiova sunt:

– Promovarea și apărarea intereselor profesionale, sociale și culturale ale studenților de la Facultatea de Medicină Dentară Craiova; -Dezvoltarea comunității studențești;
– Informarea medicală și culturală în rândul populației;
– Libera circulatie a informației între membrii săi, precum și cu membrii altor comunități

SSS Craiova

Contact Asociație