Skip to main content

FSMDR » Asociații Membre

Organizația Studenților Dentiști Sibiu

Membru FSMDR

Despre Asociație

Organizația Studenților Dentiști Sibiu este o organizaţie non profit, cu caracter socio-profesional, autonomă creată pentru a apăra şi promova drepturile si interesele studenţilor din Facultatea de Medicină din cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, indiferent de sex, religie, naţionalitate sau convingeri politice, prin toate mijloacele legale de care dispune.

OSD Sibiu

Contact Asociație